loa

Proizvodi

Detaljnije o proizvodima

rPET granulat food grade - transparentni

PET regranulati se proizvode od PET pahuljica koje se dobivaju iz boca za PET nakon uporabe, a s nehranjivim sadržajem manjim od 5%. Polietilen tereftalat (PET) je linearni termoplastični smolasti materijal koji se stvara polikondenzacijom tereftalne kiseline i etilen glikola. PET je polukristalna plastika s visokom čvrstoćom i fleksibilnošću, izvrsnim svojstvima obrade koja osiguravaju širok raspon primjena.

TECHNICAL DATA SHEET

01
bann
bann

rPET granulat – tehnološki transparentni

PET reciklati se proizvode od PET pahuljica koje su proizvedene od boca za PET nakon upotrebe, s nehranljivim sadržajem manjim od 5%. Polietilen tereftalat (PET) je linearni termoplastični smolasti materijal koji se stvara polikondenzacijom tereftalne kiseline i etilen glikola. PET je polukristalna plastika koja ima visoku čvrstoću i fleksibilnost, izvrsna svojstva obrade, što osigurava širok raspon primjena.

TECHNICAL DATA SHEET

02

Mljevenac - transparentni

PET ljuskice proizvode se od boca za PET nakon upotrebe, s nehranljivim sadržajem manjim od 5%. Polietilen tereftalat (PET) je linearni termoplastični smolasti materijal koji se stvara polikondenzacijom tereftalne kiseline i etilen glikola. PET je polukristalna plastika koja ima visoku čvrstoću i fleksibilnost, izvrsna svojstva obrade, što osigurava širok raspon primjena.

TECHNICAL DATA SHEET

03
bann
bann

Mljevenac – reject

PET ljuskice se proizvode od boca od PET-a koje su korištene od strane krajnjih potrošača, s nehranjivim sadržajem manjim od 5%. Polietilen tereftalat (PET) je linearni termoplastični smolasti materijal koji se stvara polikondenzacijom tereftalne kiseline i etilen glikola. PET je polukristalna plastika koja ima visoku čvrstoću i fleksibilnost, izvrsna svojstva obrade i osigurava širok raspon primjena.

TECHNICAL DATA SHEET

04

Mljevenac – šareni

PET ljuskice se proizvode od boca za PET koje su korištene od strane potrošača nakon uporabe, s nehranjivim sadržajem manjim od 5%. Polietilen tereftalat (PET) je linearni termoplastični smolasti materijal koji se stvara polikondenzacijom tereftalne kiseline i etilen glikola. PET je polukristalna plastika koja ima visoku čvrstoću i fleksibilnost, izvrsna svojstva obrade i širok raspon primjena.

TECHNICAL DATA SHEET

05
bann
bann

Mljeveni čepovi i etikete

06

Mljevene etikete

07
bann

Možete nas kontaktirati na slijedeći način

  • Proizvodnja i skladište: 3.Travnja 58 A, 40 328 Donja Dubrava
    Sjedište: Zeleni trg 4, 10 000 Zagreb
    Tel: 00385 40 643 041
    E-mail: info@rekis.hr
TOP